Akte 1840

 

   


Gevonden aktes:
Datum:06/03/1840
Notaris:Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte:veiling
Regest:
Veiling van onroerende goederen van Willem_Snoei, bouwman aan de Nieuwesluis, weduwnaar van Teuntje_Plooster. Zij overleed aldaar op 17-4-1833. Naast de weduwnaar erven de minderjarige kinderen Kornelis_Snoei, Neeltje_Snoei, Willem_Snoei, Arentje_Snoei, Abraham_Snoei en Teuntje_Snoei. Abraham_Kwak, bouwman op Rozenburg, is toeziend voogd. Er is een meerderjarige zoon Arie_Snoei, bouwknecht op Rozenburg. Veiling vindt plaats aan de Nieuwesluis ten huize van de kastelein Pieter_van_der_Graaf. Geveild wordt:
1. een bouwmanswoning aan de Bernissedijk, kad. B 272
2. een wagenhuis aldaar
3. Land in de Bernissehoek kad. B 884, 886, 887 en 888
4. land aldaar B 885 en 889
5. idem B 890
6. idem B 891 en 892
7. idem B 910
8. een gors aan de Maas genaamd Bernissenoord, B 104, 1078 en 1079
9. weiland B 876, 877 en 878
10. land in Gouwershoek B 731, 732 en 733
Inventarisnummer:1314
Nummer van de akte:50
Datum:13/03/1840
Notaris:Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte:veiling
Regest:
Afslag van onroerende goederen van Willem_Snoei op de Nieuwesluis als weduwnaar van Teuntje_Plooster.
1. een bouwmanswoning aan de Bernissedijk, kad. B 272,kopers Jan_Vrijhof , Job_van_Hamburgen Frans_van_der_Strien aan de Nieuwesluis voor f 1236
2. een wagenhuis aldaar, koper Pieter_van_der_Graaf aan de Nieuwesluis voor f 306
3. Land in de Bernissehoek kad. B 884, 886, 887 en 888,koper Arie_Dijkgraaf aan de Nieuwesluis voor f 4061
4. land aldaar B 885 en 889,koper Marcelis_van_der_Stelt onder Heenvliet voor f 670
5. idem B 890, koper als nr. 3
6. idem B 891 en 892, koper Arie_Kwak te Zwartewaal voor f 867
7. idem B 910, koper Maarten_Dijkgraaf aan de Nieuwesluis voor f 1517
8. een gors aan de Maas genaamd Bernissenoord, B 104, 1078 en 1079, koper als nr.3
9. weiland B 876, 877 en 878, koper als nr.3
10. land in Gouwershoek B 731, 732 en 733, koper Johannes_Lamaison te Heenvliet voor f 1324
Inventarisnummer:1314
Nummer van de akte:56
Datum:04/05/1840
Notaris:Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte:testament
Regest:
Testament van Willem_Snoei, bouwman te Rockanje. Universeel erfgename is zijn vrouw Aaltje_Warbout.
Inventarisnummer:1314
Nummer van de akte:100
Datum:04/05/1840
Notaris:Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte:testament
Regest:
Testament van Aaltje_Warbout, huisvrouw van Willem_Snoei te Rockanje. Haar man is universeel erfgenaam.
Inventarisnummer:1314
Nummer van de akte:101