Havenkade 11  (168 oude nummering)

 

Ten tijde van de omnummering woonde hier Wed. H. Pille-Hokke

Later woonde de broer van Sietje Barvenboer-Mol , Isaac en  Ingetje Mol  en uiteraard Jannie, Pleun en Corrie op dit adres

 

 

Izaak en Ingetje Mol Muizer 

 

 

          

In de linker woning woonden familie Isaac Mol en rechts Andries de Knegt

 

 

Jannie Mol (rechts) met haar vriendinnen Ria Vrij en Marietje Monteny

 

Jannie Mol (1960)

 

Jannie op haar grote dag met Aart :uijendijk en Corrie Mol

Pleun Mol