Wieldijk- Corner House
   
 

Wieldijk 37 (139 oude nummering)

Corner House

Nieuwesluis kende in zijn beginjaren en dan spreken wij  hier over de jaren nadat het Kanaal door Voorne werd gegraven en vanaf het moment dat op 8 November 1830 het kanaal in gebruik werd genomen een grote opbloei door het vele  scheepvaart verkeer van en naar Rotterdam. Dat betekende dat de schippers en hun bemanning er ook vertier en onderdak zochten en één van die plaatsen was Hotel Café  Corner House en later De Watergeus genoemd, en dit hotel is tot aan het verdwijnen van Nieuwesluis altijd een belangrijke plek gebleven zowel  voor de bevolking als de bemanning van de schepen die aanmeerden of dat nu voor hun werk of pleziervaart was. Voor de bevolking was het hotel de plek waar veel gebeurde zo was het o.a de plaats waar Zangvereniging Con Amore repeteerden en natuurlijk ook hun uitvoeringen gaven.En wat de denken van de buurtvereniging  (die trouwens nog steeds voortleeft in ovs-heenvliet) opgericht in 1947 door Herman de Zanger de kapper die Jan Meijer op volgde er vonden hier openbare verkopen plaats onderleiding van Notaris Louis Mijnard van Kruijne(1840), Notaris Leendert Hogersdijk junior(1864,1865 en 1872), Notaris Willem Frederik Johan van Dullemen (1879 en1881) en Notaris J.M.Korteweg. en werd hier een vergadering belegd in verband met het verdwijnen van Nieuwesluis waar de voltallige gemeenteraad aanwezig was en  voor gezeten werd door Burgemeester Vijgenboom die naar het verhaal de ronde doet telkens naar het raam liep om zijn pas verworven nieuwe auto te bewonderen. ( ja hier werd natuurlijk veel over gespeculeerd dat zult u wel begrijpen)

 

 

Namen van eigenaren die genoemd worden zijn: Pieter van der Graaf (1840) gehuwd met Klaasje Lammerse  zij hadden vijf kinderen Maria Arietta, Arendje, Klaasje ,  Johannes en Jacob. 

Pieter van der Graaf welke ook wel als  koffiehuishouder is genoemd overleed 10-05-1863

Jan Hendrik van der Kuilen die gehuwd was met Klaasje van der Graaf wordt ook als logementhouder genoemd, hij volgde dus zijn schoonvader op.

 

 G.Kortleve, J.Meijer, van G.Staveren en als laatste de familie Van Ingen.

Jan Meijer (geb...  ovrl.. was hgetrouwd met Ans de Geus (geb. ...ovrl. ....)nam  de zaak over nadat hij zijn oorspronkelijke beroep als Kapper dat hij in het naastgelegen pand uitoefende verwisselde om zijn brood te gaan verdienen als eigenaar van Hotel Café Corner House zoals we hieronder kunnen zien was dat 29 Januari 1940 Jan en Ans meijer hadden twee dochters Willie (geb....) en Corrie (geb,....) Bij hen in woonde de vader van Ans  ...... de Geus

 

Gaap Van Staveren

 

 

Johannes Arnoldus van Ingen

Zijn leven lang voer hij op de Rijn , als kind met zijn vader, later met zijn eigen schip, "DeVerandering", van 485 ton. In 1952 ruilde hij zijn rijnaak in voor een ander schip en begon hij een drijvend café-restaurant in Den Briel. Toen het watertoerisme in Den Briel goed op gang kwam, vonden B. en W. echter, dat het drijvend café van schipper Van Ingen niet langer paste in hun grootse plannen en vanaf dat moment be- gonnen zij een systematische boycot, die de café- houder ten slotte op de knieën kreeg. Eerst werden zijn vergunningen ingetrokken, daarna werd er prikkeldraad om zijn schip gelegd, zodat niemand meer in en uitkon. Advocaten streden in de rechtszalen, rechters deden uitspraken, telkens kreeg van Ingen weer gelijk en hieven de kranten, die het vuur bekwaam bleven opstoken, een vreugdegehuil aan. Toch zou de kleine, koppige van Ingen uiteindelijk tegen de muur van ámbtelijke verordeningen te pletter lopen. Ziek, op van de zenuwen, vluchtte hij na maanden van procederen en bedolven onder dwangbevelen en gerechtelijke uitspraken uit Den Briel, waar hij heel wat meer achterliet dan landvoogd Alva, die alleen, naar het zeggen, daar zijn bril verspeelde. Verjaagde schipper van Ingen kocht in Nieuwe- sluis het op de rand van faillissement balancerende hotel, dat hij met grote hardnekkigheid wederom tot "Watergeus" omdoopte. Die naam had hem reeds één keer de das omgedaan, maar een schipper is niet bijgelovig. Hier in dit dromend dorp zou de samenleving hem zeker niet meer kunnen achter- halen. Wij weten wij nu dus beter en moest ook van Ingen Nieuwesluis verlaten en werd zijn "Watergeus" gesloopt, alleen de beelden bleven die nu op het www.nieuwesluis.nl  weer langzaam tot leven komen.

Joop van Ingen

Hier zien we Joop van Ingenop de dag dat hij in het huwelijk trad met Annie Werntlij en zo te zien aan de glimlach van  Koos Bakkeren had dit huwelijk ook zijn goedkeuring.

 

Dit betreft de veiling van de boerderij die later in handen was van C.A Bevaart die er zijn melkkarren had gestald en bewoond werd door W.de Regt het was Wieldijk 8 (100 oude nummering) op de plek ervoor is er jaren lang naar eieren gezocht door de kinderen van de lagere school.

Heenvliet stond bekend op zijn danslokalen zoals bij mvr Hoepel en Café de Wilt  maar ook op de sluis werd er driftig gedanst totdat de Duitsers het dorp ontruimde om plaats te maken voor de munitie die in de woningen werden opgeslagen nadat alle bewoners waren vertrokken op last van de bezetting.

 

Deze foto is gemaakt tijdens de bruiloft van Aagje  Langendoen

van links boven naar beneden Ger Montenij, ?, Corrie vd Kooy , Hennie Montenij en  Willie Langendoen

Van wie was deze auto met kenteken EK_66-91 ?

 

 

Op de eerste foto ziet u het Hotel Café toen nog Stalhouderij geheten de eigenaar was toen G. Kortleve, zijn zoon staat op de foto voor de ingang van het café

Hier onder één van de zeldzame herinneringen aan eigenaar G. Kortleve

en let eens op het telefoonnummer

Een schiternde oude foto van dit pand boven de deur staat Heineken´s Bieren uit welke tijd deze foto is weten wij niet ook zien we rechts nog het pand waar Jan Blok woonde

Achter de bar Sietje Bravenboer en naast haar  Opa de Geus de vader van Ans Meijer de Geus

Jan Meijer één van de eigenaren

Corrie en Willy Meijer

 

Corrie en Willy Meijer, de drummers is Arie van Marion uit Nieuwenhoorn

Corrie met haar zoontje Jan

deze foto spreek voor zich, we zien dat het aantal telefoonaansluitingen op Heenvliet-Nieuwesluis aardig is opgelopen en er 01887 is toegevoegd

Deze foto is genomen ten tijde van de watersnoodramp van 1953 De toenmalige Koningin Juliana kwam op bezoek in het getroffen gebied, blijkbaar wordt ze hier verwelkomt.

 

Hier staat Gaap van Staveren in de deuropening

 

 

 

 

 

Één van de laatste foto´s van Hotel Café De Watergeus en we zien reeds dat de verpaupering  heeft toegeslagen een voorbode van de afbraak die zou komen.