Indien u geen mail meer ontvangt geef dan uw  juiste mailadres door  via info@nieuwesluis.nl
 
 

 

Wieldijk 9-10 (101-102 oude nummering)

Ook deze twee onder een kapper werd het slachtoffer van de afbraak  die nodig was om de twee kanalen  aan te kunnen leggen het eerste kanaal welke het dichts bij Heenvliet ligt en de verbinding is  tussen de oude Maas en het Brielse Meer kwam tussen deze woningen en de oude School te liggen.

Ongetwijfeld hebben hier heel wat families gewoond, wie het weet mag het zeggen, maar tijdens de omnummering van de adressen woonden hier Willem en Plonia de Regt op nummer 9 en Piet Oosterlee op nummer 10 later ook famillie , Willem en Plonia  verhuisden later naar Wieldijk 8 het kleine boerderijtje toen bewoond  door C. Bevaart en later eigendom is geworden van Piet Bevaart welke de schuren hiervan voor zijn Melkwagens gebruikte.

De lineker woning (8) is ook gebruikt als wissel woning ten tijde van de renovatie van een aantal woningen aan de Kerkweg zoals famillie Zoetemeijer van Kerkweg 19 in Heenvliet

Zoals we kunnen zien op de hiernaast geplaatste foto┬┤s van Willem en Plonia de Regt waren de woning toen al onbewoonbaar verklaard, maar vanwege het enorme woning tekort mochten zij er blijkbaar toch wonen en ook nadat zij verhuisden naar Wieldijk 8 hebben er nog anderen gewoond (wie ?)

Wieldijk 8 (ook afgebroken )

Hier woonden o.a  Arie Pieter Zoetemeijer en zijn Vrouw Arendje Kort en hun zoon Jan (vertrokken naar Vierpolders)